fbpx
9/10
4.5/5

WRM bijscholing theorie /

Meervoudige intelligentie

Cursus meervoudige intelligentie

Met behulp van ‘De échte ik’-test kan de intelligentie van een leerling bepaald worden. In deze cursus leer je de resultaten van deze test te interpreteren en leer je hoe je kan inspelen op de wensen en mogelijkheden van deze leerling. Je houdt hierbij rekening met de verschillen in intelligentie, die ingaan op een andere manier van leren. Door deze manier van lesgeven, leren leerlingen hun eigen unieke intelligentiepatroon te herkennen en te waarderen.

De instructeur leert een sociale en goede leeromgeving te creëren, waardoor de betrokkenheid van de leerling groeit. De instructeur stimuleert waardering, respect en sociaal gedrag bij zijn leerlingen. Hij leert de leerstof voor alle leerlingen toegankelijk te maken en helpt de leerlingen de leerstof te begrijpen door aan te sluiten bij hun natuurlijke sterke kanten.

Hij leert leerlingen beter voor te bereiden op de complexe situaties in het verkeer. De instructeur leert de mentale weerbaarheid tijdens de lessen te vergroten door de leerling op zijn of haar sterke kanten te wijzen (resultaat De échte ik-test), redelijke doelen te stellen en ze proberen te bereiken, de leerling sterk te maken tegen negativiteit (door een verkeerssituatie/handeling bewust een keer fout te laten doen), de leerling erop te wijzen gebruik te maken van positieve gedachten om zijn of haar mentale weerbaarheid op te bouwen, om rustig te blijven als de leerling onder druk staat, prioriteiten te stellen, de leerling erop te attenderen eerlijk te zijn tegen zichzelf en te laten reflecteren op eigen ervaringen (zelfreflectieformulier).

Cursuskosten

Cursuskosten
€ 190,00 incl. € 20,00 IBKI kosten

Duur
2 dagdelen

De cursuskosten zijn btw-vrij.

Video-banner-Jongepier

Bekijk onze startdata

En meld je nog aan

Heb je een vraag of opmerking?
Aarzel dan niet en neem contact met ons op